LỄ NHÀ TA - UỐNG THẢ GA

Time: 30/04/2018 to 06/05/2018 * 8:30 - 23:30

KHUYẾN MÃI 3 UỐNG - TẶNG 1 NHÂN DỊP LỄ 30/4 - 1/5
Áp dụng cho các loại bia tươi SAPORO, BUDWEISER BUDVAR, BUDWEISER KING